Riv & Sanering™ tar ansvar för hela processen när det gäller att sanera och städa upp. Våra 10 medarbetare arbetar efter tydliga miljömål och utför ett noggrant arbete både före, under och efter rivningen.
 Vi lämnar vårt arbete i det skick ni vill ha det.

Tjänster inom Riv & Sanering

Byggstäd

Vi städar och sanerar byggarbetsplatser, transporterar och sorterar skräp och avfall.

Klottersanering

Vi utför effektiv klottersanering oavsett väggunderlag.

Hetvattentvätt

Vi erbjuder högtrycks- och hetvattentvättar som löser olika rengöringsproblem.

Marksanering

Våra medarbetare utför olika behandlingsåtgärder på förorenad mark.

Asbest

Vi genomför noggrant planerade asbestsaneringar åt både privatkunder och företag.

PCB

Vi sanerar också fastigheter från miljögifter som PCB.

PAH

Våra medarbetare utför säkra saneringar av miljöer där PAH förekommer.

/Kontaktpersoner inom Riv & Sanering

Martin Thapper

Arbetschef ROT

martin.thapper@kvalitetsbygg.se