I vår ständiga strävan att bli bättre har vi nu tilldelats Nacka kommuns miljödiplom för vårt införande av miljöledningssystemet i BF9K. Det är en komplettering till övriga certifieringar.