Ett nummer till allt 08-120 98 100

t

Riv & Sanering™

Riv & Sanering™ tar ansvar för hela processen när det gäller att sanera och städa upp. Våra 10 medarbetare arbetar efter tydliga miljömål och utför ett noggrant arbete både före, under och efter rivningen.
 Vi lämnar vårt arbete i det skick ni vill ha det.
Tjänster inom Riv & Sanering™

Byggstäd
Vi städar och sanerar byggarbetsplatser, transporterar och sorterar skräp och avfall.


Klottersanering
Vi utför effektiv klottersanering oavsett väggunderlag.
Hetvattentvätt
Vi erbjuder högtrycks- och hetvattentvättar som löser olika rengöringsproblem.
Marksanering
Våra medarbetare utför olika behandlingsåtgärder på förorenad mark.
Asbest
Vi genomför noggrant planerade asbestsaneringar åt både privatkunder och företag.
PCB
Vi sanerar också fastigheter från miljögifter som PCB.
PAH
Våra medarbetare utför säkra saneringar av miljöer där PAH förekommer.

Kontaktpersoner inom Riv & Sanering™