KvalitetsBygg lägger bud på norsk industrikoncern

Qben Infra, tidigare KvalitetsByggruppen, har i dag lagt bud på det norska börs-noterade investeringsbolaget ININ Group som äger ett flertal bolag främst inom järnvägsinfrastruktur och kraftdistribution. Affären skapar en ny koncern med stark etablering inom bygg, anläggning och infrastruktur i Sverige och Norge.

Transaktionen sker genom ett frivilligt aktieutbyteserbjudande som 30 % av de norska aktieägarna redan givit bindande förhandsaccept på. Efter slutförandet av transaktionen och med en acceptansgrad på 100 % blir ININ Group ett helägt dotterbolag till Qben Infra.

Att kombinera ININ Groups expertis inom järnvägsinfrastruktur och KvalitetsByggs expertis inom bygg- och anläggningsteknik skapar ett värdeerbjudande som jag är övertygad att våra befintliga och potentiella kunder kommer att uppskatta, säger Per Anderson, VD för Qben Infra (tidigare KvalitetsByggruppen).

Qben Infra kommer bilda moderbolag för den nya koncernen som tillsammans får flera verksamhetsområden: kraftdistribution, bygg- och anläggningsteknik, järnväg, testning, inspektion och certifiering samt fastigheter. Samgåendet ger betydande synergieffekter med en förstärkt nordisk närvaro på marknader med expansiva infrastrukturbudgetar i både Norge och Sverige.

Marknaden för infrastrukturprojekt än mer attraktiv än någonsin, säger Øivind Horpestad, VD för ININ Group. Decennier av underinvesteringar i kritisk infrastruktur har lett till massiv underhållsskuld i både Sverige och Norge. Dessutom är läget drastiskt förändrat för hur vi ser på energisäkerhet, försvarsförmåga och kritisk infrastruktur. Att gå samman med KvalitetsBygg skulle skapa ett större och mer robust företag, som kan växa både organiskt och oorganiskt samt bana väg för ININ:s bolag på den svenska marknaden.

Transaktionen förutsätter att Qben Infra börsnoteras i Sverige före 2024 års utgång. Styrelsen i Qben Infra har därför inlett en börsintroduktionsprocess med ambitionen att notera Qben Infra på Nasqad Stockholm eller Nasdaq First North Premier Growth Market under 2024.

För mer information kontakta:
Per Anderson
VD Qben Infra
Tel: +46 70 482 70 01
E post: per@kvalitetsbygg.se

Skrivet 2024-04-12
Gå tillbaka