Göteborg central 

Kund:

Göteborg central 

Uppdrag:

Betong

  • Anlagt ny perrong med platsgjutna konstruktioner
  • Gjutit fast och injekterat stålkonstruktion
  • Monterat L-stöd och förankrat betongslipers för räls
Gå tillbaka