Hotell Marklandet

Kund:

Hotell Marklandet

Uppdrag:

Betong

  • Platsgjuten traditionella bjälklag
  • Platsgjutna väggar
  • Takkonstruktion med prefab element spännvidd 25m
Gå tillbaka