Kvalitetsprojektering

KvalitetsProjektering erbjuder tekniska konsulter inom EL och VVS samt Projekteringsledning för både större och mindre projekt.

Vi har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga fastigheter, bostäder, sporthallar och skolor.

Som tekniska konsulter inom både VVS & EL kan vi hjälpa till med Förstudier, utföra Ramhandlingar och Bygghandlingar för utförande och totalentreprenader och kan bidra med tekniska och ekonomiska utredningar i alla skeden av ett projekt. Vi strävar alltid efter att se helheten i projektet med både beprövade lösningar och nytänkande, så att anläggningarna samverkar på ett optimalt sätt.

Projekteringsledning

KvalitetsProjektering erbjuder projekteringsledning i byggprojekt från tidigt skede till överlämning och slutkund.

Vi kan erbjuda framtagning av planer för projekteringsarbetet och medverkar i upphandling av teknik-konsulter inom samtliga discipliner.  Vi  är med och säkerställer att regler, lagar och kundens önskemål beaktas under hela projekteringen.

Vi säkerställer även god produktionsstart genom överlämning och genomgång mellan konsulter och entreprenörer.

EL

KvalitetsProjektering erbjuder kvalificerad rådgivning och projektering inom el-, data/ tele & kommunikation bla.

 • Beskrivningar enligt AMA för relations, total och utförandeentreprenader
 • Framställer ritningar i AutoCad, MagiCad (2D & 3D)
 • Effektberäkningar
 • Ledningsdimensionering
 • Ljusberäkningar

VVS

KvalitetsProjektering erbjuder kvalificerad rådgivning och projektering inom rör & ventilation bla.

 • Beskrivningar enligt AMA för relations, total och utförandeentreprenader
 • Framställning ritningar i AutoCad, MagiCad (2D & 3D)
 • Dimensionering – Luftbehov
 • Dimensionering – Transmission
 • Dimensionering – Tappvatten
 • Dimensionering – Spillvatten
 • LCC analyser

Nära samarbete mellan våra bolag

Tack vare vårt nära samarbete mellan bolagen i koncernen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar från ritningsbordet till utförande. Vi erbjuder även våra tjänster externt som helhetslösning eller var för sig.  

Det finns stora fördelar med att våra teknikkonsulter sitter tillsammans och kan lösa kollisioner och frågor direkt. Detta sparar tid då kollisonskontroller och uppföljning sker löpande vilket minskar behovet av samordningsmöten. Att dessutom ha projekteringsledningen på plats gör att vi säkerställer fortskridandet och uppföljningen av besluten som tas under projekteringsmöten och avstämning mot beställare.

Våra tjänster

Kvalitetsventilation utför alla typer av ventilationsentreprenader som ROT-arbeten och nyproduktioner.

Läs mer

Vårt bolag Elektriker™ tar sig an alla former av elarbeten. Stora och små arbeten i olika miljöer och vår yrkesexpertis sträcker sig hela vägen från värmegolv till dataledningar.

Läs mer

Isolera snabbt med högpresterande Isolering som kräver minimalt med förarbete. Skarvfri (inget köldras), vattenavvisande, luft- & ångtät isolering som inte möglar och som går att tvätta.

Läs mer

Isolera snabbt med högpresterande Isolering som kräver minimalt med förarbete. Skarvfri (inget köldras), vattenavvisande, luft- & ångtät isolering som inte möglar och som går att tvätta.

Läs mer

Vi jobbar nära våra pålitliga underleverantörer och monterar runt 300 kök varje år.

Läs mer

Vi är utbildade inom våtrumsmålning, brandskydd och hårdplaster. Vi gör allt från småjobb till stora entreprenader och hjälper även till med bland annat fönsterrenovering och färgsättning.

Läs mer

Riv & Sanering™ tar ansvar för hela processen när det gäller att sanera och städa upp. Vi arbetar efter tydliga miljömål och utför ett noggrant arbete både före, under och efter rivningen.

Läs mer

VVS & Energi™ består av rörmokare specialiserade på alla former av VVS-arbeten som exempelvis renoveringar, stambyten, avloppsrensning och nyinstallationer.

Läs mer

Inom Nyproduktion™ åtar vi oss total & utförande entreprenader. Projektomfattning från 20 mnkr till 400 mnkr. Vi bygger bland annat flerbostadshus, trähus och kommersiella byggnader.

Läs mer

Vi är förtroendeentreprenör till Trygg-Hansa och arbetar även med alla andra större försäkringsbolag. Kvalitetsbyggs kunskap inom försäkringsärenden sträcker sig allt ifrån mindre parkettskador till stora husbränder och allt där emellan.

Läs mer

Kvalitetsprojektering erbjuder kvalificerad rådgivning inom el-, data/ tele & kommunikation för både större och mindre anläggningar. Vi har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga fastigheter, bostäder, sporthallar och skolor.

Läs mer

Kontaktperson inom projektledning