Vanliga frågor

Vad är Polyuretan Isolering?

Effektiv!

Är det dyrt?

Nej. Polyuretanisolering mycket kostnadseffektivt precis som alla riktiga lösningar. Utöver dess isolerande egenskaper så eliminerar det även de bekymmersmoment som traditionell isolering orsakar.

Korrekt utförd installation av någon av våra utbildade installatörer garanterar dig en ekonomiskt hållbar lösning för dina isoleringsbehov för extremt lång tid.

Vatten & fukt?

Absorberar isoleringen vatten?

Nej. Om en bit polyuretanisolering placeras i vatten så flyter den och när den plockas upp ur vattnet torkar den snabbt och har inte tappat någon av sina isoleringsegenskaper.

Möglar det?

Mögel kräver fukt, värme och näring för att frodas.

Polyuretanisolering innehåller ingen näring och kan därför inte ge näring till mögel.

Utöver att inte själv kunna mögla så eliminerar även sprayisoleringen luftgenomträngning i de utrymmen där den applicerats och därmed även möjligheten till kondens och minimerar risken för att fukt samlas.

Rost, korridering eller ärgning?

Orsakar Isoleringen rost, korrigering eller ärgning?

Nej, isoleringen är varken alkalisk eller sur och lämpar sig därför mycket väl att använda till metallkonstruktioner.

Kan jag isolera själv?

Nej, sprayisolering måste installeras av en godkänd installatör. Det finns för övrigt ingen appliceringsutrustning lämpad för hemmabruk.

Insekter & Skadedjur?

Isoleringen innehåller inget näringsvärde och lockar därför inte skadedjur att äta av den. Den är även helt tätslutande och hindrar därmed insekter och liknande att ta sig in i håligheter i byggnationen. Skulle ett djur dock få för sig att gnaga sig igenom så går inte det att förhindra.

Kan ni förklara resonemanget bakom polyuretan som miljövänlig!

Produkten klassas som miljövänlig då man bedömer den utifrån olika kriterier från oberoende organisationer som i det här fallet är sundahus och byggvarubedömningen. 

Vid bedömningen så ser man över tillverkningsprocessen, transport, hållbarhet och socialt ansvarstagande. Jag bif en liten text från BVB. Är du mer intresserad av miljöklassningen är du välkommen att höra av dig. Trevlig helg! 

Hur gör vi våra bedömningar?
Våra bedömningar görs utifrån kriterier som är framtagna av Byggvarubedömningens kriteriegrupper. Det finns idag två olika kriteriegrupper, en för kemiskt innehåll och livscykelaspekter samt en för socialt ansvarstagande. Båda kriteriegrupperna består av sakkunniga från medlemsorganisationerna och vid behov tas också hjälp av externa parter. Kriterierna baseras bland annat på kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen, EU-direktiv samt internationella konventioner och riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption.

Brinner det?

Isoleringen bidrar inte som bränsle vid en brand och kan inte fatta eld på egen hand när brandkällan avlägsnats. Den förstörs däremot av eld som vilken annan isolering som helst så byggbranschens standardregler för brandskydd gäller vid användande av isoleringen.

Polyuretan har brandklass E.

A och B – Produkter som inte alls eller mycket lite bidrar till brandens utveckling.

C och D – Produkter som gör att rummet riskerar att bli övertänt efter en viss tid.

E – Produkter som ger en mycket snabb övertändning.

F – Produkten klarar inte några brandkrav, alternativt att den inte är provad.

Sprutas mot ickeorganiskt endast? Är detta alltså en ersättning för grus och plast mot marken? Behöver gamla markytan sugas ut före eller kan den ligga kvar?

Isoleringen kan appliceras på både organiskt och icke organiskt material. 
Den är inte någon ersättning för grus singel eller uppbyggnad för konstruktionen. Däremot så applicerar man den under bjälklaget i t ex en torpargrund eller på gruset i grunden. Då ersätter den plasten som man normalt lägger ut på gruset. Isoleringen är diffusions- och radon tät vid applicering över 5cm.


Fördelen du får men att applicera FoamKing är att du får en isolering som motsvara ca 30 cm vanlig mineralull, du behöver inte montera någon plast, du får en skarvfri isolering som du även kan spruta in dina vattenrör med så dem ej fryser på vintern.

Med FoamKing får du:

  • Varma golv då isoleringen motsvarar 300mm mineralull

  • Du behöver ej bygga in isoleringen eller skydda den. När du applicerat så är ytskiktet klart

  • Diffusionstät över 5cm

  • Radontät över 5cm

Var kan man använda sprutisolering med Polyuretan?

  • Lokaler av betong, trä eller metall

  • Lagerlokaler där temperatur och luftfuktighet är av vikt.

  • Sorteringshallar

  • Lantbruk t ex lador, förråd, matkällare, förvaringIndustrilokaler

  • Tankar och fartygIdrottsanläggningar, hallar, Ishallar, sporthallar och badhus

  • Torpargrunder, källare, garage och vindar